GDPR politika zasebnosti

 1. VIZIJA ZASEBNOSTI PORTALA IZKORISTI.ME – E-KUPON D.O.O.

  V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V E-KUPON d.o.o., Ljubljana, se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti družbe E-KUPON d.o.o., Ljubljana. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.

 2. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

  E-KUPON d.o.o., Ljubljana, Bavničarjeva 13, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: EKUPON) je spletni servis za skupinsko nakupovanje, ki zagotavlja obojestransko zadovoljstvo med nami, kupci in partnerji. Ponujamo do 90 % popuste na storitve/izdelke ponudnikov, ki osrečijo kupce in povečajo prodajo lokalnim podjetjem.

  V družbi EKUPON se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov. Naše stranke so za nas dragocene, razumemo njihovo skrb za zasebnost in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno. V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

 3. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

  EKUPON ima osebo pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu info@e-kupon.si s pripisom Varstvo osebnih podatkov E-kupon.si (VOP). Podatki o pooblaščeni osebi so objavljeni v rubriki Uporabniki / Kupci.

  Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 4. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

  1. EKUPON osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja obveščanja z namenom trženja storitev rezličnih ponudnikov. V primeru plačila storitev preko spleta www.e-kupon.si EKUPON zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos osebnih podatkov podanih ob registraciji v portal in transakcijskih podatkov povezanih z nakupom na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik EKUPONA prenašajo v zaščiteni obliki preko plačilnega modula oziroma sistema EON MEGAPOS. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne podatke, ki jih stranka pošilja v spletno trgovino. Varnost osebnih podatkov ob nakupu je zagotovljena tudi z upoštevanjem veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.
  2. EKUPON obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:
   Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanja denarja in financiranja terorizma
   in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od EKUPONa, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.
  3. EKUPON na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na njegovo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema EKUPONA), in za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za uravnavanje poslovnega in kreditnega tveganja ter optimiziranja poslovnih odločitev (varstvo ekonomskih interesov EKUPON) ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimiziranimi podatki.
  4. EKUPON v določenih primerih zaproša svoje stranke in druge posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ekonomskega položaja, osebnega okusa, interesov, in vedenja, tega posameznika (profiliranje) za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb blaga in storitev vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.
  5. EKUPON zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu. EKUPON uporablja naslednje piškotke:

   • Skupina 1: so ključni in brez njih posamezna spletna stran oz. spletni portal v lasti oz. upravljanju EKUPONAa, ne bo deloval, kot bi moral. Nastavijo se, ko posameznik odda obrazec, se prijavi ali opravi kakršnokoli interakcijo s spletno stranjo, ki gre preko klikanja na enostavne povezave.
   • Skupina 2: z njimi EKUPON analizira promet na posamezni spletni strani oz. portalu, da lahko izboljša uporabniško izkušnjo. Posameznik sprejme piškot s klikom na gumb na spletni strani oz. z nadaljevanjem aktivnega brskanja po spletni strani, ki ga izvede po prejemu obvestila o piškotkih.
   • Skupina 3: so piškotki partnerskih storitev, kot so: Facebook, Twitter, Google idr. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Več glede uporabe piškotkov, si lahko preberete na spletni strani: http://www.petrol.si/piskotki.
  6. EKUPON lahko zaradi zagotavljanja storitve omogočanja pravilnega delovanja in uporabe vseh funkcionalnosti v mobilnih in spletnih aplikacijah, obdeluje lokacijske podatke uporabnika: GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina), pridobljene z mobilne naprave uporabnika. EKUPON obdeluje lokacijske podatke v takšni obliki, da se ne dajo povezati z določeno ali določljivo osebo, ali pa na podlagi predhodnega soglasja uporabnika. Pri slednjem EKUPON ob zaprosilu za soglasje uporabnike seznani o možnosti zavrnitve soglasja, o vrsti podatkov, ki bodo obdelani, o namenu in trajanju takšne obdelave in o možnosti posredovanja teh lokacijskih podatkov tretji osebi, zaradi izvedbe storitve z dodano vrednostjo.

  Uporabnik lahko ureja svoje soglasje/preklic soglasja glede uporabe podatkov o lokaciji ob vsaki priključitvi na omrežje ali za vsak prenos komunikacije, bodisi v aplikaciji sami ali v nastavitvah »lokacijskih storitev« mobilne naprave. To sicer lahko onemogoči delovanje funkcionalnosti, ki uporabljajo take podatke, še vedno pa so na voljo druge možnosti aplikacije, ki niso povezane s podatki o lokaciji.

 5. PRAVICE POSAMEZNIKOV

  S pisno zahtevo, poslano na naslov: EKUPON d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »za VOP E-kupon.si«, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

  Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: EKUPON d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »za VOP E-kupon.si«, oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na portalu in spletni strani: www.e-kupon.si . Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

  Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 6. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

  EKUPON bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

  Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih EKUPON podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Datum: 23.04.2018

E-kupon.si se zaveda pomena vaše zasebnosti, zato si prizadeva varovati zaupnost osebnih podatkov svojih uporabnikov. Namen naše Izjave o zasebnosti je, da vas obvestimo o svoji politiki zasebnosti ter o možnostih, ki jih imate na voljo pri načinu zbiranja in uporabe podatkov na spletu.

Uporabniki morajo ob registraciji podati ime in priimek ter e-mail. Ko nakupujejo e-kupone za popuste z kreditnimi karticami morajo v sistem vpisati številko kartice, CVC kodo in datum zapadlosti kartice. Zaradi varnosti se ti podatki ne shranjujejo in jih morate zato vedno znova vpisati. v skladu z vašim dovoljenjem bo E-kupon.si uporabila vaše osebne podatke izključno zaradi tehničnih razlogov administracije na spletni strani, da vam zagotovi dostop do nakupov ali za splošno komuniciranje z vami. E-kupon.si, ne bo posredovala vaših osebnih podatkov tretji stranki ali jih kakor koli tržila drugje, razen če posredovanja podatkov tretji stranki izrecno dovolite . Zaposleni E-kupon.si so po dolžnosti zavezani k spoštovanju vaših zaupnih podatkov in obvezani po sporazumu o zaupnosti. Vedno vas bomo predhodno obvestili o zbiranju osebnih podatkov in o namenu zbiranja. V primeru zbiranja ali uporabe za kakršne koli druge namene izven tistih, za katere ste jih posredovali, vas bomo kontaktirali za pridobitev soglasja. Če uporabniki ne želijo prejemati dnevnih ponudb na mail, se lahko spodaj e-obvestila s klikom na povezavo odjavijo.

V primeru kakršnih koli vprašanj, pomislekov ali predlogov glede našega zbiranja, uporabe in razkrivanja vaših osebnih informacij, vas prosimo da nas kontaktirate na mail: info@e-kupon.si.