Interaktivne storitve, ki jih ponuja podjetje E-kupon d.o.o. (v nadaljevanju E-kupon.si) preko spletnega portala www.e-kupon.si, sestojijo iz informacijskih storitev, vsebin in finančnih transakcij. E-kupon.si v imenu ponudnikov (pogodbenih partnerjev) izvaja oglaševalske kampanje in prodaja njihove storitve/izdelke v obliki e-kuponov za popuste.

Z registracijo v spletno stran in uporabo strani, se uporabnik strinja z vsemi pogoji (Pogoji poslovanja, Pogoji prodaje, Izjava o zasebnosti, Varnost) podjetja E-kupon.si. Pravica do uporabe tega spletnega mesta ni prenosljiva na druge osebe. Končni uporabnik je odgovoren za varovanje zaupnosti gesla.

Uporabnik se strinja, da včasih pride do prekinitve storitev na spletni strani. Takšne prekinitve so izven nadzora E-kupon.si in zato, ne odgovarja za kakršnokoli izgubo podatkov pri prenosu informacij na internetu. Seveda je naš cilj, da je stran dostopna 24 ur na dan, 7 dni na teden., zato bomo z rednim vzdrževanjem poskušali delovati z čim manj prekinitvami. E-kupon.si ima pravico, da kadarkoli spremeni ali prekine katerikoli vidik ali lastnost spletnega mesta.
Uporabniki stari nad 18 let so upravičeni do uporabe spletne strani. Tisti, ki še nisto dopolnili 18 let, dostopajo do spletne strani pod nadzorom staršev.

E-kupon.si ne odgovarja za morebitno škodo, za računalniško opremo končnega uporabnika, ki izhajajo iz uporabe tega spletnega mesta. Uporabniki ne smejo oddajati ali prenašati preko te strani kateregakoli materiala, ki krši pravice drugih, ali kateri koli material, ki je nezakonit, grozilen, žaljiv, obrekljiv, vulgaren, nespodoben ali drugače sporen, ki bi sbodbujal vedenje, ki bi pomenila kaznivo dejanje, povod za civilnopravno odgovornost ali kako drugače kršil Zakonik Republike Slovenije. Vsako ravnanje končnega uporabnika, ki po presoji E-kupona omejuje ali zavira druge uporabnike, je uporaba E-kupon.si strogo prepovedano. Končni uporabnik ne sme uporabljati te strani za oglaševanje ali pridobivanje uporabnikov za druge konkurenčne strani.

Spletna stran E-kupon.si vsebuje avtorsko zaščitene gradivo, blagovne znamke in druge lastniškie informacije vključno z programsko opremo, slikami, videi, grafiko, glasbo, zvokom ter celotno vsebino strani. Kakršno koli kopiranje, distribucijo, posredovanje, ALI DRUGAČNO SPREMEMBA TEGA MESTA brez izrecnega pisnega dovoljenja E-kupon.si je strogo prepovedano. Vsaka kršitev te politike lahko povzroči kršitev avtorskih pravic, blagovne znamke ali druge kršitve pravic intelektualne lastnine. E-kupon.si si pridržuje pravico, da prekine sodelovanje s končnim uporabnikom, ki večkrat krši avtorske pravice in takojšnjem obvestilu.

Če ni možna sporazumna rešitev spora, je zato pristojno sodišče.v Ljubljani.

1. IZKORISTI.ME PONUJA INTERAKTIVNO SPLETNO STORITEV PREK SPLETNIH STRANI, KI SE NAHAJAJO NA DOMENI WWW.IZKORISTI.ME (V NADALJEVANJU SPLETNE STRANI), IN JIH UPRAVLJA PODJETJE E-KUPON D.O.O., BRAVNIČARJEVA 13, 1000 LJUBLJANA, (V NADALJEVANJU IZKORISTI.ME) NA SVETOVNEM SPLETU. STORITEV JE SESTAVLJENA IZ STORITVE INFORMIRANJA, UPRAVLJANJA Z VSEBINO, PONUJANJE STORITEV PO INTERNETU, POSREDOVANJA PRI PRODAJI IN IZVAJANJA FINANČNIH TRANSAKCIJ. Z UPORABO SPLETNIH STRANI NA DOMENI WWW.IZKORISTI.ME  IZJAVLJATE, DA STE SEZNANJENI IN SOGLAŠATE S TUKAJ OPREDELJENIMI POGOJI UPORABE. V PRIMERU, DA SE Z NAVEDENIMI PRAVILI IN POGOJI UPORABE  NE  STRINJATE, VAS PROSIMO, DA SE UPORABE SPLETNIH STRANI VZDRŽITE.

2. UPORABNIKI

UPORABNIK JE ODGOVOREN ZA ZAŠČITO ZAUPNOSTI GESEL/ŠIFER, KI SE POJAVLJAJO IN USTVARIJO PRI UPORABI STORITEV, KI JIH PONUJA WWW.IZKORISTI.ME. DOLŽNOST   UPORABNIKA JE, DA UPORABLJA SPLETNO STRAN WWW.IZKORISTI.ME  V SKLADU S PRAVILI REPUBLIKE SLOVENIJE KOT TUDI S TEMELJNIMI MORALNIMI IN ETIČNIMI NAČELI. UPORABNIK NE SME ZA SVOJ ALI TUJ RAČUN OGLAŠEVATI KAKRŠNEKOLI PONUDBE BREZ PREDHODNEGA DOVOLJENJA. ŠE POSEBEJ PA NE SME NAGOVARJATI DRUGIH UPORABNIKOV, DA SE PRIDRUŽIJO SPLETNIM STRANEM, KI SO POSREDNA ALI NEPOSREDNA KONKURENCA SPLETNI STRANI IZKORISTI.ME. VSEBINE SPLETNE STRANI WWW.IZKORISTI.ME  SO LAST OMENJENE SPLETNE STRANI IN SO KOT TAKE ZAŠČITENE Z ZAKONOM, LAHKO PA SE UPORABIJO OB DOVOLJENJU PODJETJA AVTORJA IN LASTNIKA SPLETNE STRANI), KI IMA VSE PRAVICE NAD DIZAJNOM SPLETNE STRANI IZKORISTI.ME   TER VSEMI TEKSTOVNIMI IN SLIKOVNIMI VSEBINAMI. PREPOVEDANO JE KAKRŠNOKOLI KOPIRANJE, RAZMNOŽEVANJE, POVEZOVANJE, PRENOS, OBJAVLJANJE ALI MENJAVANJE VSEH VSEBIN NA IZKORISTI.ME   BREZ PREDHODNEGA PISNEGA DOVOLJENJA S STRANI PODJETJA. UPORABNIK UPORABLJA SPLETNO STRAN WWW.IZKORISTI.ME NA SVOJO LASTNO ODGOVORNOST .OB REGISTRACIJI POSTANEJO UPORABNIKI TUDI PREJEMNIKI DNEVNIH PONUDB. ČE UPORABNIKI NE ŽELIJO PREJEMATI DNEVNIH PONUDB NA MAIL, SE LAHKO SPODAJ S KLIKOM NA POVEZAVO ODJAVIJO.

UPORABA SPLETNE STRANI WWW.IZKORISTI.ME  JE PREPOVEDANA ZA VSE OSEBE, MLAJŠE OD 14. LETA STAROSTI.

SPLETNA STRAN WWW.IZKORISTI.ME SE ZAVZEMA ZA SPORAZUMNO REŠEVANJE VSEH SPOROV. V KOLIKOR TO NI MOGOČE, JE PRISTOJNO SODIŠČE V  LJUBLJANI. Z REGISTRACIJO OZ. ODPRTJEM UPORABNIŠKEGA RAČUNA NA SPLETNI STRANI WWW.IZKORISTI.ME  UPORABNIK SPOROČA, DA JE V POPOLNOSTI PREBRAL, RAZUMEL IN SPREJEL POGOJE UPORABE.

3. SPREMEMBA POGOJEV

IZKORISTI.ME SI PRIDRUŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE ALI UKINITVE POGOJEV UPORABE , PO PREDHODNEM OBVESTILU  UPORABNIKOV IN SICER, ČE OCENI, DA SO TAKŠNE SPREMEMBE NUJNE OZ. POTREBNE.

4. OPREMA

KONČNI UPORABNIK JE ODGOVOREN ZA NABAVO IN VZDRŽEVANJE SVOJE RAČUNALNIŠKE OPREME, VKLJUČNO S PROGRAMSKO IN STROJNO OPREMO, KI JO UPORABLJA, KOT TUDI MOREBITNO DRUGO OPREMO, KI JE POTREBNA ZA DOSTOP IN UPORABO SPLETNIH STRANI IN ZA VSE S TEM POVEZANE STROŠKE. IZKORISTI.ME NI ODGOVORNA ZA KAKRŠNE KOLI POŠKODBE OPREME KONČNEGA UPORABNIKA, KI LAHKO NASTANEJO KOT POSLEDICA UPORABE SPLETNIH STRANI.

5. VEDENJE KONČNEGA UPORABNIKA

SPLETNE STRANI IZKORISTI.ME KOT TUDI VSE DRUGE SPLETNE STRANI, KI JIH TA VSEBUJE ALI JIH BO VSEBOVALA, ALI SO NA KAKRŠEN KOLI DRUGI NAČIN DOSTOPNE PREK SPLETNIH STRANI, PREDSTAVLJAJO ZASEBNO LASTNINO. MEDSEBOJNA KOMUNIKACIJA IN INTERAKCIJA, KI POTEKATA PREK SPLETNIH STRANI, MORATA BITI V SKLADU S POGOJI. ČEPRAV PODPIRAMO IN SPODBUJAMO KOMUNIKACIJO TER MEDSEBOJNO INTERAKCIJO UPORABNIKOV PREK SPLETNIH STRANI, OD KONČNEGA UPORABNIKA ZAHTEVAMO IN PRIČAKUJEMO, DA SE PRI UPORABI SPLETNIH STRANI VEDE V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI REPUBLIKE SLOVENIJE. KONČNI UPORABNIKI NA SPLETNIH STRANEH NE SMEJO OBJAVLJATI ALI PRENAŠATI KAKRŠNIH KOLI MATERIALOV, KI OGROŽAJO ALI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN KRŠIJO PRAVICE DRUGIH, SO PO SVOJI NARAVI NEZAKONITI, OGROŽAJOČI, ŽALJIVI, OBREKOVALNI, VULGARNI, OBSCENI, OGROŽAJO ZASEBNOST, SPODBUJAJO PROTIPRAVNO DEJAVNOST, KRŠIJO VELJAVNE PREDPISE REPUBLIKE SLOVENIJE ALI SO NEPRIMERNI NA KAKRŠEN KOLI DRUG NAČIN. KONČNI UPORABNIKI NA SPLETNIH STRANEH NE SMEJO OBJAVLJATI ALI PRENAŠATI KAKRŠNIH KOLI MATERIALOV, KI VSEBUJEJO OGLAŠEVANJE ALI PONUDBO IZDELKOV ALI STORITEV KATEREGA KOLI PONUDNIKA, BREZ IZRECNE PREDHODNE PISNE ODOBRITVE PODJETJA E-KUPON D.O.O., KAKRŠNO KOLI VEDENJE KONČNIH UPORABNIKOV, KI V SKLADU Z DISKRECIJSKO OCENO PODJETJA E-KUPON D.O.O., OMEJUJE ALI ONEMOGOČA KATEREGA KOLI DRUGEGA KONČNEGA UPORABNIKA V UPORABI SPLETNIH STRANI, JE STROGO PREPOVEDANO. KONČNI UPORABNIK NE SME UPORABLJATI SPLETNIH STRANI ZA OGLAŠEVANJE ALI IZVAJANJE KAKRŠNE KOLI KOMERCIALNE, VERSKE, POLITIČNE ALI NEKOMERCIALNE PROMOCIJE, VKLJUČNO Z VABLJENJEM UPORABNIKOV SPLETNIH STRANI K VČLANITVI V DRUGE SPLETNE ALI OFFLINE STORITVE, KI PREDSTAVLJAJO NEPOSREDNO, POSREDNO ALI POTENCIALNO KONKURENCO PODJETJU  E-KUPON D.O.O..

6. INTELEKTUALNA LASTNINA

VSA VSEBINA, KI SE NAHAJA NA SPLETNIH STRANEH, JE IZKLJUČNA LAST PODJETJA  E-KUPON D.O.O. ALI JE UPORABLJENA Z ODOBRITVIJO NOSILCA AVTORSKIH PRAVIC. KAKŠNO KOLI KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVA, POVEZOVANJE, GLOBINSKO POVEZOVANJE ALI KAKRŠNA KOLI SPREMEMBA SPLETNIH STRANI BREZ IZRECNE PISNE ODOBRITVE JE STROGO PREPOVEDANA! KAKRŠNA KOLI KRŠITEV POGOJEV, KATERE POSLEDICA JE LAHKO KRŠITEV AVTORSKIH PRAVIC ALI KATERE KOLI DRUGE PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE, LAHKO PRIPELJE DO CIVILNIH ALI GOSPODARSKIH POSTOPKOV TER/ALI KAZENSKIH PREGONOV STORILCEV. SPLETNE STRANI VSEBUJEJO MATERIALE, KI SO ZAŠČITENI Z AVTORSKIM PRAVOM, IN DRUGE INFORMACIJE, KI SO PREDMET PRAVIC DRUGIH FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB, VKLJUČNO IN BREZ OMEJITVE Z BESEDILI, PROGRAMSKO OPREMO, FOTOGRAFIJAMI, VIDEO MATERIALI, GRAFIKO, GLASBO, ZVOKOM IN CELOTNO VSEBINO STRANI IZKORISTI.ME, V SKLADU S PREDPISI REPUBLIKE SLOVENIJE. IZKORISTI.ME JE NOSILEC AVTORSKIH PRAVIC V ZVEZI Z IZBIRO, KOORDINACIJO, POSTAVLJANJEM IN IZBOLJŠANJEM TAKŠNE VSEBINE, KOT TUDI PRAVIC V ZVEZI Z IZVIRNO VSEBINO. KONČNI UPORABNIK NE SME SPREMINJATI, OBJAVLJATI, PRENAŠATI, SODELOVATI V PRENOSU ALI PRODAJI, IZPELJEVATI ALI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZKORIŠČATI KATERE KOLI VSEBINE, DELNO ALI V CELOTI. KONČNI UPORABNIK LAHKO SAMO Z NAMENOM LASTNE UPORABE PREVZAME, IZPIŠE IN HRANI MATERIALE, KI SO ZAŠČITENI Z AVTORSKIM PRAVOM. KOPIRANJE, REDISTRIBUCIJA, PONOVNI PRENOS, IZDAJA ALI KAKRŠNO KOLI KOMERCIALNO IZKORIŠČANJE PREVZETEGA MATERIALA BREZ IZRECNE PISNE ODOBRITVE PODJETJA E-KUPON D.O.O. IN NOSILCA AVTORSKIH PRAVIC NISO DOVOLJENI. KONČNI UPORABNIK NA SPLETNIH STRANEH NE BO POSTAVLJAL, OBJAVLJAL ALI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN NAREDIL DOSTOPNIH MATERIALOV, KI SO PREDMET AVTORSKIH PRAVIC, ZAŠČITE BLAGOVNE ZNAMKE ALI DRUGIH PRAVICAH INTELEKTUALNE LASTNINE, BREZ IZRECNE ODOBRITVE NOSILCA TE PRAVICE. IZKORISTI.ME NI OBVEZNA OBVESTITI KONČNEGA UPORABNIKA ALI MU POMAGATI PRI ODLOČITVI, ALI JE DOLOČEN MATERIAL PREDMET AVTORSKIH PRAVIC. KONČNI UPORABNIK JE EDINI IN IZKLJUČNO ODGOVOREN ZA ŠKODO, KI LAHKO NASTANE S KRŠENJEM AVTORSKIH PRAVIC, ZLORABO BLAGOVNE ZNAMKE IN DRUGIH PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE, ALI KAKRŠNE KOLI DRUGE PROBLEME, KI NASTANEJO V ZVEZI Z OBJAVO TAKŠNIH MATERIALOV. Z OBJAVO MATERIALOV NA KATEREM KOLI JAVNO DOSTOPNEM DELU SPLETNIH STRANI KONČNI UPORABNIK ZAGOTAVLJA, DA NOSILEC PRAVIC DO TEH MATERIALOV PODJETJUE-KUPON D.O.O.  DOVOLJUJE IZRECNO BREZPLAČNO, STALNO, NEPOVRATNO NEEKSKLUZIVNO PRAVICO IN LICENCO ZA UPORABO, REPRODUKCIJO, MODIFIKACIJO, PRILAGAJANJE, OBJAVLJANJE, PREVAJANJE IN DISTRIBUCIJO TAKŠNEGA MATERIALA (DELNO ALI V CELOTI) NA OBMOČJU VSEGA SVETA. KONČNI UPORABNIK DOVOLI TUDI DRUGIM KONČNIM UPORABNIKOM PRAVICO DO PRISTOPA, PREGLEDOVANJA, SHRANJEVANJA ALI REPRODUKCIJE TEGA MATERIALA ZA LASTNE POTREBE. S TEM DA KONČNI UPORABNIK PODJETJU E-KUPON D.O.O. PRAVICO DO SPREMEMBE, KOPIRANJA, OBJAVLJANJA IN DISTRIBUCIJE KATEREGA KOLI MATERIALA, KI GA KONČNI UPORABNIK NAREDI DOSTOPNEGA NA SPLETNIH STRANEH. POGOJI, KI SO NAVEDENI V TEM POGLAVJU, SE ENAKO NANAŠAJO NA KORIST PODJETJA E-KUPON D.O.O.  KOT NA KORIST NJENIH PODRUŽNIC, POVEZANIH DRUŽB IN TRETJIH OSEB ALI LICENCIRANIH DRUŽB. VSAKA IZMED NJIH IMA PRAVICO DO NEPOSREDNEGA IZVAJANJA TEH POGOJEV V LASTNEM IMENU.

7. IZJAVA O JAMSTVU IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

KONČNI UPORABNIK SE IZRECNO STRINJA, DA JE UPORABA SPLETNIH STRANI IZKLJUČNO NJEGOVA ODGOVORNOST  NE OD E-KUPON D.O.O. IZJAVA O ODGOVORNOSTI SE NANAŠ A NA VSO ŠKODO ALI KAKRŠNE KOLI POŠKODBE, KI JIH POVZROČI KAKRŠNA KOLI SLABA LASTNOST, NAPAKA, IZJEMA, PREKINITEV, BRISANJE, OKVARA, ZAMUDA PRI DELU ALI NEPOOBLAŠČEN PRISTOP, SPREMEMBE ALI ZLORABA ZAPISA, PREKINITEV POGODBE, NEPRIMERNO VEDENJE, MALOMARNOST ALI KAKRŠNA NA KOLI DRUGA AKTIVNOST.

8. ODGOVORNOST IN ŠKODA

E-KUPON D.O.O.  V NOBENEM TRENUTKU NI LASTNIK STORITEV ALI BLAGA, KI JIH OGLAŠUJE NA WWW.IZKORISTI.ME, ZATO TUDI NE MORE BITI ODGOVOREN ZA MOREBITNE PRAVNE ALI FIZIČNE NEPRAVILNOSTI POSAMEZNE STORITVE ALI BLAGA, KAKOR TUDI NE ZA DRUGO ŠKODO, NEPRAVILNOSTI ALI POMANJKLJIVOSTI, KI LAHKO NASTANEJO MED UPORABO STORITEV ALI BLAGA, KI SO BILI DEL PROMOCIJE.  ZA LE-TE ODGOVARJA IZKLJUČNO PONUDNIK, KI JE LASTNIK POSAMEZNE STORITVE ALI BLAGA.

POTROŠNIK IMA PRAVICO, DA V 14 DNEH OD NAROČILA KUPONA SPOROČI E-KUPON D.O.O. ODSTOP OD POGODBE PO 43. ČLENU ZVPOT. VSE MOREBITNE REKLAMACIJE PO TEM ROKU REŠUJETA KUPEC KUPONA IN PONUDNIK STORITVE .

10. VSEBINA S STRANI TRETJIH OSEB

TE-KUPON D.O.O.. JE, KOT PONUDNIKI SPLETNIH STORITEV , DISTRIBUTER IN NE IZDAJALEC VSEBINE, KI JO OBJAVLJAJO TRETJE OSEBE IN KONČNI UPORABNIKI. VSEBINA, KI JE DOSTOPNA NA SPLETNIH STRANEH, POGOSTO PREDSTAVLJA MNENJE IN OCENO USTREZNEGA PONUDNIKA INFORMACIJ, KONČNEGA UPORABNIKA ALI DRUGEGA UPORABNIKA, KI NI V POGODBENEM ODNOSU S PODJETJEM TE-KUPON D.O.O. NE AVTORIZIRA INFORMACIJ IN ZARADI TEGA NE MORE BITI ODGOVORNA ZA TOČNOST ALI ZANESLJIVOST KAKRŠNEGA KOLI MNENJA, NASVETA ALI IZJAVE, KI JE OBJAVLJENA NA SPLETNIH STRANEH, S STRANI OSEBE, KI NI POOBLAŠČENA ZAPOSLENA OSEBA PODJETJA E-KUPON D.O.O. ALI NE DELUJE PO URADNI DOLŽNOSTI.

11. POGOJI PRODAJE

E-KUPON D.O.O. .OMOGOČA IN ORGANIZIRA OGLAŠEVANJE IN PRODAJO STORITVE/BLAGA KOT POSREDNIK POGODBENEGA PARTNERJANA SPLETNI STRANI IZKORISTI.ME . POGODBENI PARTNER (V NADALJEVANJU PONUDNIK) S PODPISOM POGODBE IN NAROČILNICE SPOROČA, DA JE V POPOLNOSTI PREBRAL, RAZUMEL IN SPREJEL POGOJE, OPISANE V POGODBI O POSLOVNEM SODELOVANJU. PUNUDNIK ODOBRI ENKRATEN PROMOCIJSKI POPUST NA SVOJE PROIZVODE/STORITVE, ČE IZKORISTI.ME  USPE PREK JAVNEGA POZIVA OBJAVLJENEGA NA SPLETNIH STRANEH V DOLOČENEM OMEJENEM ČASU ZBRATI DOGOVORJENO MINIMALNO ŠTEVILO KUPCEV ZA TA PROIZVOD/STORITEV.

PONUDNIK SE KOT LASTNIK IZDELKA/STORITVE OBVEŽE, DA BO DOLOČEN PROMOCIJSKI IZDELEK/STORITEV DOSTAVIL NA NAJBOLJ KAKOVOSTEN NAČIN IN BO PRI TEM UPOŠTEVAL VSE STANDARDE KAKOVOSTI IN VESTNEGA PODJETNIŠTVA. IZKORISTI.ME  SE OBVEZUJE, DA BO PO NAJVIŠJIH STANDARDIH POSLOVANJA ORGANIZIRAL IN VODIL PROMOCIJSKO PRODAJO.

IZKORISTI.ME   NI LASTNIK, NITI NIMA V LASTI PROIZVODOV/STORITEV, KI JIH PROMOCIJSKO PONUJA PREKO SVOJIH SPLETNIH STRANI IN ZATO NE MORE BITI ODGOVORNA ZA MOREBITNE NAPAKE ALI KAKŠNE DRUGE TEŽAVE, KI LAHKO NASTANEJO PRI UPORABI PONUJENIH PROIZVODOV/STORITEV.

LASTNIK IN IZDAJATELJ KUPONA JE PONUDNIK IN JE KOT TAKŠEN POPOLNOMA ODGOVOREN ZA VSE MOREBITNE POŠKODBE, BOLEZNI, ŠKODO, ZAHTEVKE, ODGOVORNOSTI IN STROŠKE UPORABNIKA, KI JIH V CELOTI ALI DELNO POVZROČI DELO PONUDNIKA, KOT TUDI ZA KAKRŠNO KOLI NADOMESTILO ZARADI NEUVELJAVITVE KUPONA.

NAKUP PREKO IZKORISTI.ME  JE VAREN IN UDOBEN. NE GLEDE NA IZBIRO NAČINA PLAČILA, UPORABNIK POSKRBI IN PREVERI, DA SO VNESENI PODATKI PRAVILNI, Z NAMENOM, DA BO NAKUP IN KASNEJŠE UNOVČENJE KUPONA PRI PONUDNIKU POTEKAL BREZHIBNO.

OMOGOČAMO VAM VEČ OPCIJ PLAČILA:

PREKO KREDITNIH KARTIC  (SISTEM BANKART)  IN
PREKO MONETE
12. IZJAVA O ZASEBNOSTI

IZKORISTI.ME  SE ZAVEDA POMENA VAŠE ZASEBNOSTI, ZATO SI PRIZADEVA VAROVATI ZAUPNOST OSEBNIH PODATKOV SVOJIH UPORABNIKOV. NAMEN NAŠE IZJAVE O ZASEBNOSTI JE, DA VAS OBVESTIMO O SVOJI POLITIKI ZASEBNOSTI TER O MOŽNOSTIH, KI JIH IMATE NA VOLJO PRI NAČINU ZBIRANJA IN UPORABE PODATKOV NA SPLETU.

UPORABNIKI MORAJO OB REGISTRACIJI PODATI DOLOČENE PODATKE. ZARADI VARNOSTI SE TI PODATKI NE SHRANJUJEJO IN JIH MORATE ZATO VEDNO ZNOVA VPISATI. V SKLADU Z VAŠIM DOVOLJENJEM BO IZKORISTI.ME  UPORABILA VAŠE OSEBNE PODATKE IZKLJUČNO ZARADI TEHNIČNIH RAZLOGOV ADMINISTRACIJE NA SPLETNI STRANI, DA VAM ZAGOTOVI DOSTOP DO NAKUPOV ALI ZA SPLOŠNO KOMUNICIRANJE Z VAMI. IZKORISTI.ME , NE BO POSREDOVALA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV TRETJI STRANKI ALI JIH KAKOR KOLI TRŽILA DRUGJE, RAZEN ČE POSREDOVANJA PODATKOV TRETJI STRANKI IZRECNO DOVOLITE. ZAPOSLENI IZKORISTI.ME  SO PO DOLŽNOSTI ZAVEZANI K SPOŠTOVANJU VAŠIH ZAUPNIH PODATKOV IN OBVEZANI PO SPORAZUMU O ZAUPNOSTI. VEDNO VAS BOMO PREDHODNO OBVESTILI O ZBIRANJU OSEBNIH PODATKOV IN O NAMENU ZBIRANJA. V PRIMERU ZBIRANJA ALI UPORABE ZA KAKRŠNE KOLI DRUGE NAMENE IZVEN TISTIH, ZA KATERE STE JIH POSREDOVALI, VAS BOMO KONTAKTIRALI ZA PRIDOBITEV SOGLASJA. OB REGISTRACIJI POSTANEJO UPORABNIKI TUDI PREJEMNIKI DNEVNIH PONUDB. ČE UPORABNIKI NE ŽELIJO PREJEMATI DNEVNIH PONUDB NA MAIL, SE LAHKO SPODAJ S KLIKOM NA POVEZAVO ODJAVIJO.

V PRIMERU KAKRŠNIH KOLI VPRAŠANJ, POMISLEKOV ALI PREDLOGOV GLEDE NAŠEGA ZBIRANJA, UPORABE IN RAZKRIVANJA VAŠIH OSEBNIH INFORMACIJ, VAS PROSIMO DA NAS KONTAKTIRATE NA MAIL: INFO@IZKORISTI.ME .

13. NAKUP IN VARNOST

NAKUP KUPONA LAHKO IZVAJAJO SAMO REGISTRIRANI UPORABNIKI, KI SI Z REGISTRACIJO PRIDOBIJO NA INTERNETNIH STRANEH  WWW.IZKORISTI .ME    SVOJ PREDAL  IMENOVAN »MOJ PROFIL«. NAKUP KUPONA KUPEC  IZVEDE Z UPORABO GUMBA »KUPI«.  NATO KUPEC NAVEDE  USTREZNO ŠTEVILO KUPONOV . V NASLEDNJEM KORAKU – PREDOGLEDU PREDVIDENEGA NAKUPA SE KUPEC LAHKO ODLOČI IN SE BODISI VRNE KORAK NAZAJ KJER LAHKO  SVOJ NAKUP POPRAVLJA, SPREMENI ALI ZA NADALJEVANJE NAKUPA IN DOLOČI NAČIN PLAČILA. NA PODLAGI VNEŠENIH PODATKOV  IZKORISTI.ME  KUPCU POSREDUJE USTREZNO POTRDILO IN  OBVESTILO  (NAROČILO, POGODBA) O NAKUPU IZ KATERE JE JASNO RAZVIDEN NAKUP , KUPONE PA POSREDUJE NA INTERNETNO STRAN  V UPORABNIKOV »MOJ PROFIL«. TAKO OBVESTILA KOT NAROČILA, POTRDILA-POGODBE  SO SHRANJENA PRI  VZDRŽEVALCU STRANI  WWW.IZKORISTI.ME,   PILCOM S.P.,  S TEHNOLOGIJO NA STREŽNIKU PHP, ZA BAZE PODATKOV PA UPORABLJAJO MYSQL. NA  ZAHTEVO JE VSA DOKUMENTACIJA DOSTOPNA KUPCU V VSAKEM TRENUTKU.

NAKUP PREKO IZKORISTI.ME  JE VAREN. AVTORIZACIJE KREDITNIH KARTIC SE VRŠIJO V REALNEM ČASU S TAKOJŠNJIM PREVERJANJEM PODATKOV PRI BANKAH. NOV SISTEM SPLETNEGA PLAČEVANJA OMOGOČA, DA SE PODATEK O ŠTEVILKI KARTICE IN CVV KODI VNAŠA IZKLJUČNO NA VARNIH STRANEH BANKE. V PRIMERU IZBIRE PLAČILA S PLAČILNIMI KARTICAMI BOSTE ZATO PREUSMERJENI NA SPLETNE STRANI, KI JIH UPRAVLJA PROCESNI CENTER BANKE.